firma

Firma Tarihçesi

Metem Otomotiv Ltd.Şti. 19.09.2004 yılında İstanbul Dudullu'da kuruldu. İki ovalama makinası ile faaliyete başlayan şirket, kısa sürede gelişerek kapasitesini ve makine parkını büyüttü, CNC işleme, Poligon açma, Alyen, Gupilya gibi operasyonları da kendi bünyesinde yapar duruma geldi. 2005 yılı sonunda Çorlu'daki 1.500m2 kapalı alana sahip yeni tesisine taşınan şirket, önce CNC işleme kapasitesini artırdı ve son olarak full otomatik sıcak dövme tesisini de devreye aldı. 2021'ye kadar olan süreçte rot mili hattı, IATF belgelendirmesi, robot projeleri gibi birçok proje gerçekleştirdi. 2021 yılında da kendi yerine taşındı.
2004
2014
2021

Kurumsal Sorumluluk Politikamız

2004
Kuruluş
2005
Çorluya taşınma
2009
Yeni bölgeye taşınma
2011
ISO Belgelendirmesi
2014
Rot Mili Hattının Kurulması
2016
IATF Belgelendirmesi
2018
İlk İhracat
2021
Kendi yerine taşınma
Metem Otomotiv San. Tic. ve A.Ş. olarak faal halde olduğumuz; “OTOMOTİV YEDEK PARÇA İMALATI ” kapsamı dahilinde. Mevcut durum analizi (iç ve dış bağlam), ilgili taraf ihtiyaç ve beklentileri, risk analizleri ve müşteri memnuniyetini esas alarak değişen talepleri ve ihtiyaçları zamanında tespit etmek, taleplere hızlı yanıt vermek, zamanında projeleri gerçekleştirip teslim etmek, kaliteli ve zamanında ürün/hizmet ve rekabet edilebilir fiyat sunmak,Müşteri tatminini sürekli kılabilmek adına yüksek teknolojiyi takip etmek ve etkin kullanmak, Kaliteden tüm personelin sorumlu olması anlayışını benimsemek ve bu nedenle tüm personele kalite bilincini yerleştirmek, bilgi ve becerilerini geliştirecek eğitimleri sağlamak, sisteme uygun davranmaya ve sürekli iyileştirme için yaratıcılığa teşvik etmek, Personelin mutluluğunu ve motivasyonunu sağlamak, Sistemde tanımlanan süreçlerin performans göstergelerine dayalı ölçülebilir, Kalite Hedefleri ’ nin değerlendirilmesi yoluyla sistemin sürekli iyileştirilmesi anlayışını benimsemek, kalite politikamızdır. Bu doğrultuda Metem Otomotiv San. Tic. ve A.Ş. olarak Kalite Hedefleri (F-169)’ mizi belirleyeceğimizi, hedeflerimizi sürekli gözden geçireceğimizi ve bu politikamızı tüm paydaşlarımızla paylaşacağımızı taahhüt ederiz.